Puheenjohtajan tervehdys

21.11.2021

Hyvä yhdistyksemme jäsen,


Vuoden lähestyessä loppua on paljon ehtinyt tapahtua varhaiskasvatuksen saralla.

Korona kummittelee vielä arjessamme, mutta alamme pikkuhiljaa tottua kasvomaskeihin ja turvaväleihin.

Tällä hetkellä varhaiskasvatuksessa eniten puhututtaa työntekijäpula, sijaisten ja kelpoisten työntekijöiden saatavuus. Julkisuudessa olemme saaneet nähdä ja kuulla monen asiantuntijan, työntekijän ja asiakkaiden näkökulmia varhaiskasvatukseen.

Helsingin kaupungin ensi vuoden talousarvioesitys esittää kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle 5.1% lisää rahaa edellisvuoteen nähden. Lisäksi covid-19 rahoitusta 17 miljoonaa, joka voisi näkyä yksiköissämme lisähenkilöstönä. Palkkakehitysohjelmaa halutaan jatkaa ja kehittää, joka voisi osaltaan parantaa matalapalkkaisten työntekijöidemme palkkoja. Odotan talousarvioesityksen menevän läpi kaupunginhallituksessa sekä kaupunginvaltuustossa. Toivon jäsenten puolesta, että eurot menisivät sinne, missä niitä todella tarvitaan.

Yhdistyksemme jäsenet työskentelevät monissa eri varhaiskasvatuksen yksiköissä. Me yhdistyksenä näemme moniammatillisen työskentelyn tärkeänä. Yhdenkin ammattiryhmän puuttuminen arjesta vaikeuttaa laadukkaan varhaiskasvatuksen toteutumista.

Emme halua, että joitakin ammattiryhmiä nostetaan muiden yläpuolelle, haluamme kaikille ammattiryhmille arvostusta. Jokainen tekee omassa työtehtävässään ensi arvoisen tärkeää työtä, ketään ylikorostamatta tai aliarvioimatta. Kaikkien osaamista, tietoa ja kokemusta tarvitaan, jotta me pystymme antamaan jokaiselle lapselle yksilöllisesti juuri sitä, mitä hän tarvitsee omaan kasvuun ja kehitykseen.

Lapset tarvitsevat ennen kaikkea jokaisessa toimintayksikössä turvallisuutta, sensitiiviset, pysyvät ja läsnä olevat aikuiset, unohtamatta laadukasta varhaiskasvatusta.

Yhdessä tekeminen on antoisaa ja palkitsevaa. Yhdessä koetut lapsen onnistumisen hetket, yhteiset ilot ja surut ovat parasta motivointia työhön. Kaikki varhaiskasvatuksessa työskentelevät tekevät suurella sydämellä tätä työtä ja jokainen päivä on ainutlaatuinen.

Työolot ja työntekijöiden jaksaminen tulee saada kuntoon. Kun työntekijöiden työskentelyolosuhteet ovat kunnossa, niin lastenkin on hyvä olla varhaiskasvatuksessa.

Olemme isojen asioiden äärellä ja teemme ihan jokaisessa toimipisteessä arvokasta työtä, hyvä me!


Tule jäsenkokoukseemme 9.12.2021 klo 18.00. Aloitamme kahvitarjoilulla klo 17.30.                                

Tule kuulemaan ja kertomaan lisää varhaiskasvatuksen arjesta yhdessä muiden yhdistyksen jäsenten kanssa. Tilaisuuteen saamme vieraaksi apulaispormestari Nasima Razmyarin. (Ilmoittautuminen kotisivujen kautta). 


Vielä on pari päivä aikaa ilmoittua myös syyskokoukseemme 30.11.21 klo 18.00. Aloitamme salaatti- ja kahvitarjoilulla klo 17.00. (ilmoittautuminen kotisivujen kautta)

 

Rauhallista joulun odotusta ja jaksamista tärkeässä työssänne.

Tarja Thaci,

puheenjohtaja, Helsingin varhaiskasvatus JHL ry  081