Edunvalvonta ja työsuojelu

Jos tarvitset tukea henkilöstön edustajalta:

LUOTTAMUSMIES

Virka-ja työehtosopimuksen sekä muiden palvelussuhdetta koskevien määräysten ja sopimusten noudattaminen

 • luottamusmies edustaa vain ammattiliittoon kuuluvia työntekijöitä
 • työehtosopimukseen ja palvelussuhteisiin liittyvät asiat
 • yhteistoiminta
 • muutokset työtehtävissä
 • määräaikaisuudet
 • varoitukset, huomautukset
 • irtisanomiset
 • lomautukset

TYÖSUOJELUVALTUUTETTU

Turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyvät asiat

 • työsuojeluvaltuutettu edustaa kaikkia varhaiskasvatuksen työntekijöitä
 • fyysinen, psyykkinen tai sosiaalinen kuormittavuus työssä
 • vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi
 • sisäilma-asiat
 • häirintä tai muu epäasiallinen kohtelu
 • työympäristö, työvälineet
 • työsuojelupakki-ilmoitukset

Kutsu luottamusmies kylään työpaikallesi!

Täytä alla oleva lomake kutsuaksesi luottamusmiehen vierailulle.