Helsingin varhaiskasvatus JHL ry 081

Ammattiliitto JHL - 

tähtiammattilaisten liitto


Yhdistyksen tavoite

Helsingin varhaiskasvatus JHL ry 081 tarjoaa jäsenilleen edunvalvontaa, luottamusmiehen tuen ja yhteisiä vapaa-ajan tapahtumia. 

Yhdistyksen toiminnan arvoina ovat jäsenlähtöisyys, oikeudenmukaisuus ja rohkeus. Nämä arvot ohjaavat hallituksen toimintaa ja toteutuvat kaikessa yhdistyksen toiminnassa.

Yhdistyksen perustehtävä on jäsenten laaja edunvalvonta, sekä järjestäytymisen edistäminen. Yhdistys kannustaa jäseniä osallistumaan liiton tarjoamiin koulutuksiin.

Yhteiskuntavaikuttaminen kuuluu yhdistyksen tehtäviin liiton strategian mukaisesti.

Yhdistyksen jäsenet työskentelevät Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla, varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelukokonaisuudessa. Jäsentemme ammattinimikkeitä ovat mm. varhaiskasvatuksen lastenhoitaja ja opettaja sekä sosionomi, erityisavustaja, kehitysvammahoitaja, päiväkodin johtaja ja varajohtaja, leikkipuiston sosiaaliohjaaja, ohjaaja, pd-sosiaaliohjaaja, johtava leikkipuisto-ohjaaja, perhepäivähoitaja ja ryhmäperhepäivähoitaja.

Yhdessä voimme vaikuttaa työpaikkojen hyvinvointiin. 
Tervetuloa mukaan toimintaan! 

Ajankohtaista

JHL tiedottaa