Jäsenasiat

Jäsenasiainhoitajat: 

Sveta Oksa ja Niina Varis

jasenasiat@jhl81.fi 

050 - 5732821 (arki-iltaisin)

Ota yhteyttä JHL:n jäsenpalveluun

  • aloittaessasi äitiysvapaan
  • aloittaessasi hoitovapaan
  • aloittaessasi opiskeluvapaan
  • aloittaessasi asevelvollisuuden tai siviilipalveluksen
  • aloittaessasi pitkän työloman tai virkavapaan
  • jos joudut työttömänä peruspäivärahalle
  • siirtyessäsi osa-aikaeläkkeelle tai eläkkeelle
  • Ota yhteyttä, jos mieleesi tulee jokin kysymys liittyen jäsenyyteesi, yhdistykseemme, JHL:ään tai sen toimintaan. Mietitään asiaa yhdessä!
  • Jäsenasiat-sähköpostiosoitteeseen voit myös laittaa palautetta tai  ideoita.