EU-vaalien ennakkoäänestys on alkanut

29.5.2024

Kesäkuun EU-vaaleissa Suomesta valitaan EU-parlamenttiin viideksi vuodeksi 15 jäsentä. He käyttävät Euroopan ytimessä kovaa valtaa: EU-parlamentin päätöksillä on suora vaikutus työelämän lainsäädäntöön myös Suomessa.

EU-vaalien ennakkoäänestys alkaa tänään keskiviikkona 29. toukokuuta ja päättyy 4. kesäkuuta. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 9. kesäkuuta.

Ehdolla on myös ainakin 13 JHL:n jäsentä. Kysyimme heiltä kolme keskeistä työelämään liittyvää kysymystä. Saimme vastaukset yhdeltätoista ehdokkaalta.

1 Mitkä ovat tähän mennessä tärkeimmät EU:n päätökset, joilla parannetaan työntekijöiden asemaa Euroopassa ja Suomessa?

2 Mihin asioihin EU:n tulee erityisesti tarttua tulevan parlamenttikauden aikana?

3 Millä eri tavoilla EU voi parantaa työntekijöiden oikeuksien kunnioittamista kaikessa yritystoiminnassa, myös julkisiin hankintoihin osallistuvien yritysten koko toimitusketjussa?