Tärkeä elokuun lisätiedote !

26.8.2021

Sateista elokuuta jäsenille!

Tämä on tärkeä lisätiedote, jossa tietoa ajankohtaisista asioista.

Suunnitelma toimialan puhtauspalvelujen kilpailutuksesta sekä puhtauspalvelujen tuottavan henkilöstön siirrosta Palvelukeskus Helsinkiin on edennyt yhteistoimintamenettelyyn. Henkilökohtaiset yhteistoimintamenettelyt käydään viikoilla 34–37, kuitenkin viimeistään 16.9.21. Työntekijällä on oikeus pyytää keskusteluun mukaan luottamusmies tai muu tukihenkilö. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan JHL:n pääluottamusmiehet ja Helsingin varhaiskasvatusyhdistys JHL ry 081 ovat ottaneet kantaa siirtojen tarpeettomuudesta sekä erityisesti kilpailutuksen lisäämistä vastaan.


Tekniset sopimussiirrot alkaen 1.9.21 OVTES:n uuteen osioon G siirretään päiväkodeissa työskentelevät, kelpoisuusvaatimukset täyttävät varhaiskasvatuksen opettajat, erityisopettajat ja päiväkodin esihenkilöt KVTES:n liitteestä 5. Sopimusalasiirrossa on kyse niin sanotusta teknisestä muutoksesta. SOTE-sopimukseen siirretään KVTES:n liitteistä 3 ja 4 henkilöstöä. Työ- ja virkaehtosopimuksen muutoksessa on lähinnä kyse KVTES:n palkkaus- ja työaikalukujen toisintamisesta sekä viittaamisesta KVTES:n muihin lukuihin. Leikkipuiston henkilöstö siirtyy KVTES- liitteeseen 5, eli heitä ei siirretä SOTE-sopimukseen. Sopimusmuutokset tulee käydä työpaikoilla läpi.


Työsuojeluvaalien ehdokasasettelu on tulossa pian, asiasta tulee lähiaikoina lisätietoa Helmeen. Jos olet kiinnostunut työsuojelutehtävästä ja asettumaan ehdolle, niin ole yhteydessä yhdistykseen.


Olethan lukenut Ammattiliittosi JHL:n lähettämän Jäsenkirje Pointin? Jäsenkirjeessä on tietoa mm. JHL:n sopimustavoitekyselystä, jossa voit vaikuttaa sopimusneuvotteluihin. Jäsenkirjeestä löydät myös ohjeet ensi vuoden kalenterin tilaukseen. Jos et löydä jäsenkirjettä saapuneista viesteistä, kannattaa tarkistaa roska- tai mainospostikansio.

Syysterveisiin yhdistyksen hallitus