Pääluottamusmiesvaalit

26.10.2023

Nyt on aika valita jokaiselle Helsingin kaupungin palveluksessa työskentelevälle JHL:n jäsenelle pää- ja varapääluottamusmiehet.

Sinulla on nyt mahdollisuus vaikuttaa, kuka sinun edunvalvontaasi hoitaa!

Yhdistysten esitysten pohjalta Helsingin yhteisjärjestöön on valittu keskusvaalitoimikunta. Keskusvaalitoimikunta toteuttaa pää- ja varapääluottamusmiesvaalit Helsingin kaupungin toimialojen, keskushallinnon ja liikelaitosten osalta, joille pääluottamusmiestä ja varapääluottamusmiestä ollaan valitsemassa.

Ehdolle voi asettua jäsen, jolla täyttyy seuraavat ehdot:

- JHL ry:n jäsenyhdistyksen varsinainen, työsuhteessa oleva jäsen

- asianomaisen työnantajan tai työpaikan työntekijä

- työskentelee ao. työehtosopimusten soveltamisalalla

Ehdokasasetteluaika 6.11.-14.11.2023

- Käy yhteisjärjestön sivuilta tarkastamassa mille alueille pää-/varaluottamusmiehiä haetaan https://jhlhelsinki.fi/

- Ehdokkaan on täytettävä kirjallinen suostumuslomake ehdokkuudestaan. Lomakkeen löytää tästä linkistä https://jhlhelsinki.fi/

- Suostumuslomake lähetetään vaalitoimikunnan puheenjohtajalle osoitteeseen tarja.thaci@jhl81.fi


Pääluottamusmiehen tulee tuntea työpaikan olosuhteen laaja-alaisesti sekä hallita edustamiensa jäsenten työehtosopimukset. Pääluottamusmies neuvoo ja auttaa työpaikan JHL:n jäseniä työsuhdeasioissa ja neuvottelee työantajan kanssa, osallistuu yhteistoimintaan ja kehittämistyöhön. Jos olet valmis kuuntelemaan ihmisiä ja olet kiinnostunut työpaikkasi olosuhteista, älä epäröi asettua ehdolle.

14.11.2023 Keskusvaalitoimikunta vahvistaa ehdokkaat vaaleihin ja toteaa sopuvaalit niissä kohteissa, joissa ehdokkaita on vain yksi.

27.11.- 4.12.2023 järjestetään mahdolliset vaalit

Vaali järjestetään sähköisellä äänestyksellä. Jäsenet joiden alueelle tulee vaalit, saavat sähköpostiinsa äänestyslinkin. Muistathan käydä päivittämässä www.jhl.fi omaJHL:ään sähköpostiosoitteesi ja tarkista, että työpaikkatietosi on ajan tasalla.

13.12.2023 Helsingin yhteisjärjestö JHL ry:n edustajisto vahvistaa valinnat.

1.1.2024 – 31.12.2025/27 uusi pääluottamusmieskausi. Edustajiston kokous päättää ennen uusien valintojen vahvistamista pääluottamusmieskauden joko 2 tai 4 vuotta.

Helsingin yhteisjärjestö JHL ry:n keskusvaalitoimikunta