Helsingin kaupungin palkkakehitysohjelma eriarvoistaa työntekijöitä varhaiskasvatuksessa

4.3.2024

Helsingin kaupungin palkkakehitysohjelman myötä tulevat palkankorotukset kohdistuvat vain kahteen ammattiryhmään varhaiskasvatuksessa.

Helsingin varhaiskasvatuksessa työskentelevät varhaiskasvatuksen lastenhoitajat sekä erityisavustajat eivät ole saamassa euroakaan palkkakehitysohjelmasta.

Varhaiskasvatuksen opettajat sekä varhaiskasvatuksen sosionomit ovat korotuksensa kyllä ansainneet.

Näillä korotuksilla varhaiskasvatuksen opettajan palkkaero edellä mainittujen ammattiryhmien välille tulee 700–1000€/kk.

Ongelmaksi saattaa tulevina vuosina tulla vieläkin isompi tarve varhaiskasvatuksen lastenhoitajista sekä erityisavustajista, sillä palkkaero näyttäytyy suurena.

Korotukset eivät paranna palkkakilpailukykyä muihin kuntiin nähden eikä parempaa palvelua kaupunkilaisille, jos korotuksissa ei oteta huomioon kaikkia varhaiskasvatuksen ammattiryhmiä.

Luotammeko siihen, että työ- ja virkaehtosopimuksiin kuuluvat järjestelyeräkorotukset toisivat keväällä korotuksia nyt niihin ammattiryhmiin, jotka eivät saaneet tässä palkkakehitysohjelmasta yhtään mitään, kuten varhaiskasvatuksen lastenhoitajat sekä erityisavustajat.

Palkkakehitysohjelman korotukset eivät ole vaihdelleet henkilöstöryhmittäin eri vuosina, vaikkakin pormestari Juhana Vartiainen näin sanoo.

Helsingin palkkakehitysohjelman toteutukseen on varattu tänä vuonna

7 miljoonaa, iso raha käytettäväksi henkilöstön palkankorotuksiin.

Kiitos siitä, työnantajalle Helsingin kaupungille.

Varhaiskasvatuksen ammattilaisten tulevaisuutta ajatellen, jatkossa tulisi huomioida palkkakehitysohjelmassa kaikki varhaiskasvatuksen rautaiset ammattilaiset, unohtamatta leikkipuistotyöntekijöitä ja perhepäivähoitajia.

Näin saisimme pito- sekä vetovoimaa koko varhaiskasvatuksen alalle nyt ja tulevaisuudessa.


Helsingin varhaiskasvatus JHL ry

Tarja Thaci, yhdistyksen puheenjohtaja


Mielipide kirjoitus on julkaistu Helsingin Sanomissa 11.3.2024.