Luottamusmiesvaalit

25.10.2023

Vaali-ilmoitus Helsingin varhaiskasvatus JHL ry 081 luottamusmiesvaaleista


Vaaleissa valitaan kaksi luottamusmiestä sekä kaksi varaluottamusmiestä. Luottamusmiehet edustavat Helsingin kaupungin Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan, varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen työntekijöitä, jotka ovat JHL:n jäseniä ja työskentelevät kunta-alan sopimusten piirissä. Kummallakin valituksi tulleella luottamusmiehellä on ajankäyttöä yksi päivä viikossa.

Ehdokasasettelu alkaa 25.10.2023 ja päättyy 3.11.2023. Voit asettua ehdokkaaksi luottamusmieheksi, varaluottamusmieheksi tai molempiin tehtäviin. Ehdokkaaksi pääset täyttämällä ja allekirjoittamalla liitteenä olevan suostumuslomakkeen, joka tulee lähettää osoitteeseen sveta.oksa@jhl81.fi

Luottamus- ja varaluottamusmiehiksi valitaan kaksi eniten ääniä saanutta henkilöä, mikäli ei synny sopuvaalia. Mikäli ehdokkaita tulee enemmän kuin on paikkoja, järjestetään sähköinen äänestys ajalla 20.11.-27.11.2023.
Jos olet kiinnostunut luottamusmiestehtävästä, käy tutustumassa JHL:n sivuilla https://www.jhl.fi/osallistu/ mitä kaikkea luottamusmiehen työhön sisältyy.

Mikäli sinulla on vaaleihin liittyviä kysymyksiä, voit olla yhteydessä vaalitoimikunnan jäseniin:

Sveta Oksa sveta.oksa@jhl81.fi puh. 050 573 2821
Maija Tiili maija.tiili@jhl81.fi puh. 050 561 0199
Virpi Hakanen virpi.hakanen@jhl81.fi puh. 050 573 1407