Lastenhoitajat fokuksessa 2023

14.3.2023

Lastenhoitajajärjestöjen JHL, Jyty, SuPer ja Tehy yhteinen Lastenhoitajat Fokuksessa vol 2 - ilta on onnistuneesti takana. Esittelimme yhteisen lastenhoitajille tehdyn kyselyn tulokset ja kuulimme puheenvuoroja lastenhoitajilta, työnantajan edustajilta sekä liittojen asiantuntijoilta. Lautakunnan jäsenet toivat myös omia näkemyksiään keskusteluun ja saivat evästystä työhönsä. Moniammatillisen työn merkitys ja lastenhoitajan työn arvostus korostuivat puheenvuoroissa. Yksin työskentelyn lisääntymisestä ja varhaiskasvatuksen mediakuvasta kannettiin huolta. Lasten tuen tarve ja resurssit sekä erityisesti ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen henkilöstöpula nostettiin esille. Kyselyn mukaan parasta työssä on lapset ja työkaverit

JHL-edustus paikalla: vasemmalta alkaen Niina varapääluottamusmies, Sanna Pihakivi ammattialatoiminnan asiantuntija, Tuuli luottamusmies ja edessä Jaana pääluottamusmies ja Elina luottamusmies.
Ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen aluepäällikkö Jenni Tirronen puhui varhaiskasvatuksen julkisuuskuvasta mediassa.
Sanna Pihakivi nosti esille mm. ilmoitusvelvollisuuden ja tuen tarpeen.
Järjestäjäjoukko liittojen mukaan aakkosjärjestyksessä eli pääluottamusmiehet Jaana, Kirsi, Johanna ja Monica.
Varhaiskasvatusjohtaja Miia Kemppi puhui mm.oppisopimuskoulutuksesta ja muista koulutuspoluista varhaiskasvatuksessa.
Apulaispormestari Nasima Razmyar kertoi minkälaisia toimenpiteitä on tehty varhaiskasvatuksen henkilöstön saatavuuden parantamiseksi.