Kannanotto kaupunginvaltuustoon

30.3.2021

Helsingin varhaiskasvatus JHL ry 081  

Hyvä kaupunginvaltuutettu, 

Helsingin kaupungin viime vuoden tilinpäätös on julkaistu. Vain muutamia päiviä sitä ennen olivat Helsingin kaupungin työntekijät saaneet virallisen ilmoituksen siitä, että tulospalkkioita ei makseta vuodelta 2020, koska tulospalkkioiden saamisen kriteerit eivät toteutuneet. Ei syntynyt säästöä, jolla palkkiot maksettaisiin. Hämmennys ja ärtymys myös Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla henkilöstön keskuudessa oli suurta, kun tilinpäätös osoittautuikin lähes 500 miljoonaa ylijäämäiseksi. 

Helsingin varhaiskasvatusyhdistys JHL 081, joka edustaa useita ammattiryhmiä varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa kantaa suurta huolta jäsentensä venymisestä ja jaksamisesta sekä koronavuonna 2020 että nykyisen pahenevan pandemiatilanteen aikana. Jäsenemme ovat eturintamassa lähityössä kuten varhaiskasvatuksen lastenhoitajina ja opettajina, päiväkotiapulaisina ja leikkipuistojen erilaisissa tehtävissä. Nämä ammattilaiset mahdollistavat kaikkien muiden ammattilaisten työssäkäynnin, olipa koronatilanne kuinka huono tahansa. He ja kaikki muut Helsingin kaupungin työntekijät, jotka menettivät tulospalkkionsa, ansaitsevat ylimääräisen palkitsemisen. 

Esitämme, että Helsingin kaupungin työntekijöille maksetaan ylimääräinen rahallinen palkitseminen sekä Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle ohjataan kaupungin ylijäämästä tarvittava rahoitus toimialan leikkauksiin ja mahdolliseen kilpailutuksen avaamiseen tukipalveluiden osalta. 

Helsingissä 29.3 Helsingin varhaiskasvatusyhdistyksen puolesta 

Puheenjohtaja Tarja Thaci 

tarja.thaci@jhl81.fi 

Pääluottamusmies Jaana Kesänen 

jaana.kesanen@hel.fi