Avoin kirje Kaupungin johdolle Sarastiasta

21.6.2022

Helsingin yhteisjärjestö JHL ry                                                                                                                                           Avoin kirje
21.6.2022

Helsingin kaupungin pormestari, apulaispormestarit ja kansliapäällikkö

Helsingin kaupungin rikkeet palkanmaksussa

Helsingin yhteisjärjestö JHL ry:lle ei tullut yllätyksenä Sarastian käyttöönoton yhteydessä syntyneet ongelmat. Syitä ja selityksiä on kuultu. Lakko ei ole todellinen syy. Palkanmaksuun liittyvät ongelmat tulivat esille käyttöönoton yhteydessä ja pahentuivat. Kerromme tilanteeseen johtaneita syitä tässä kirjeessä. Emme syytä työntekijöitä, vaan asia on monien eri tekijöiden ja kehityksen lopputulema.

Ongelmat voidaan katsoa alkaneen Taloushallintopalveluiden perustamisesta. Sen organisaatiomuutokset ja palvelu-uudistukset heikensivät työntekijöiden ja esimiesten saamaa palvelua. Vuosia kestänyt taloushallintopalveluiden henkilöstön puute tai henkilöstön saatavuus- ja pitovoimatekijät ovat tulleet näkyville Sarastian käyttöönoton myötä. Eikä tilannetta yhtään helpottanut Talpan toimitusjohtajan lähteminen pois kaupungin palveluksesta ennen Sarastian lanseeraamista.

Muistissa on kevään 2017 vierailumme Talpassa. Jo silloinen toimitusjohtaja valitteli, ettei Talpa saa kehittää palkkaohjelmaa, koska kanslia hallinnoi sitä ja tekee päätökset sen uusimisesta. Olemme lähettäneet viestiä ja kirjelmöineet kaupungin ylintä johtoa myöten jo vuonna 2020 liittyen palkanmaksun ongelmiin.

Syksyllä 2020 kävimme keskustelua kaupungin henkilöstöjohdon ja Talpan johdon kanssa. Toimme esille huolemme Sarastian käyttöönotosta. Esitimme lisäresurssien palkkaamista jo vuoden 2021 alusta, koska palkkasihteerien osaaminen on kohdallaan vasta 6–9 kuukauden kuluttua palkkaamisesta.

Vuoden 2021 loppupuolella vaadimme, että Sarastian käyttöönottoa olisi siirretty. Espoon kaupungilta saimme synkkää tietoa Sarastian ongelmista. Konsultoimme muitakin kaupunkeja, joilla on Sarastia käytössä. Yhdestäkään kohteesta ei tullut palkansaajilta hyvää kerrottavaa. Nämä huolet ja tiedot saatettiin työnantajan tietoisuuteen. Nykyisen tiedon valossa voi vain ihmetellä miksi työnantaja Helsingissä ei piitannut näistä tiedoista.

Taloushallintopalveluissa on venytty tähän saakka ja henkilöstö alkaa olla uupunutta. Huolena on työntekijöiden jaksaminen. Jotta rekrytointiongelmat poistuisivat, niin palkat pitää nostaa ja työnkuvien pitää olla kohtuullisia. Toisaalta palkka- ja henkilöstöpolitiikka noudattelee Helsingin kaupungin yleistä linjaa ja riittäviä palkankorotuksia ei ole tehty. Osaajista syntyi kilpailu pääkaupunkiseudulla, kun Espoon kaupunki nosti taloushallintonsa palkkoja muutamia vuosia sitten. Helsingin palkkataso ei ole hyvä. Jatkuva etätyömahdollisuus saattaisi auttaa löytämään työntekijöitä koko Suomen alueelta, joilla olisi kaiken lisäksi työkokemusta Sarastian käytöstä.

Kuten tässä kirjelmässä alkupuolella kerroimme ja mediassakin on nähty työnantajan syyttäneen lakkoa palkanmaksuongelmien syyksi. JHL on hämmästynyt erityisesti siitä, että lakkorajaneuvotteluissa JHL totesi seuraavasti: vastuullinen työnantaja siirtää Sarastian käyttöönottoa lakon uhan vuoksi. Työnantaja ei tuolloin katsonut aiheelliseksi siirtää ohjelman käyttöönottoa, mutta nyt julkisuudessa lakko saa syntipukin roolin. Tämä antaa ikävän sävyn Helsingin kaupungista työnantajana ja neuvottelijana.

Helsingin kaupungin Sarastia -ongelmat ovat mittavasti kiusanneet Helsingin kaupungin työntekijöitä viimeisen parin kuukauden aikana. Helsingin kaupungin työntekijät ovat vaikeuksissa uuden palkanmaksukäytännön myötä. Palkkoja ei tule tilille, lisät ovat sekaisin, vuokria on otettu tuplana tai palkka on tullut tuplasti.  Kun työntekijä jää ilman palkkaa, ovat he joutuneet jopa lainaamaan rahaa.

Tilanne on kestämätön monella ihmisellä palkan puuttuessa.

Vuosilomien suhteen on ollut suoranaista arpomista. Lomapäivät puuttuvat tai niitä on liikaa.  Kenen tahansa lienee vaikea suunnitella lomaansa, jos lomapäivien määrästä ei ole varmuutta.

Mediassa saa lukea päivittäin Helsingin ongelmista. Työnantaja pahoittelee asiaa mediassa, mutta auttaako se? Ei auta pahoittelu vuokranmaksu päivänä. Miten selviää ihminen laskujensa eräpäivänä, jos ei ole saanut palkkaa maaliskuun jälkeen? Kuinka ostaa ruokaa? Jokainen tietää, ettei se ole mahdollista. Työnantajan on työsopimuksen mukaan maksettava palkka tilille sovittuna päivänä.

Miksi tämä järjestelmä on otettu käyttöön näin keskeneräisenä? Miksi kaikkia tietoja ja lomakkeita ei ollut tehty valmiiksi? Ei voi olla selitys, että nykyinen järjestelmä on 40 vuotta vanha ja tuki lakkaa lokakuussa. Tässä on ollut aikaa saattaa oikeat tiedot ja lomakkeet Sarastiaan. Miksi tätä ei otettu asteittain käyttöön pilotoinnin kautta?
Jostain on syntynyt kummallinen käsitys, että jos virheitä on alle 5%, niin asiat ovat mallillaan. 5% virhe tarkoittaa Helsingin kaupungilla virhettä melkein 2000 työntekijän palkoissa. Ja se on virkamiesjohdon mukaan ok. Tämä kertoo vastuuttomuudesta. Ei ole ok, kun ihmiset eivät saa palkkaansa. Jokainen työntekijä on palkkansa ansainnut.

Kasvava hätä ja epätietoisuus jatkuu. Luottamusmiesten puhelimet ja sähköpostit toimivat hädissään olevien ihmisten kanavana.  Kaikki luottamusmiehet yrittävät kilvan olla yhteydessä esihenkilöihin ja palkanlaskentaan, jotta ihmiset saavat palkkansa tai virheet tulisivat korjatuksi. Monet luottamusmiehet odottavat kauhulla, kuinka kesälomien ja lomarahojen maksamisesta sekä oikeellisuudesta selvitään.

Tämä ei voi olla totta maailman toimivammassa kaupungissa! Luottamus työnantajaan on kärsinyt pahasti. Kaupungin pitää pikaisesti tehdä korjaus tähän asiaan. Helsinki on Suomen suurin työnantaja ja sen toiminta näkyy ja kuuluu hyvässä sekä pahassa. Siksi olisi toivottavaa, että kaupunki huomioi työntekijät, joille tästä on aiheutunut aiheetonta haittaa.

Järjestönä olemme tekemässä parempaa Helsinkiä, mutta se on kovin vaikeaa. Olemme tarjonneet työnantajalle apua, kertoneet huolistamme järjestelmän käyttöönottoon liittyen, pyytäneet luottamusmiehillemme koulutusta, jotta voimme auttaa henkilöstöä palkkakuittien lukemisessa ja tuoneet kriittistä näkemystä asioiden hoitamiseen liittyen sekä olemme tuoneet ratkaisuehdotuksia. Tunne, joka on tästä jäänyt päällimmäiseksi mieleen, on kuulemisen puute.

Vaadimme, että kaupunki maksaa kaikki kulut, joita työntekijöille tulee myöhästyneistä palkoista ja lisäksi korot myöhästymisistä. Lisäksi palkkakuitti pitää saada muuallekin kuin kaupungin omaan järjestelmään, niin että se mahdollista tarkistaa vapaa-ajallakin tai työsuhteen päättyessä. Nykyinen ajatus palkkakuitista pelkästään Sarastiassa ei ole kenenkään etu. Eri viranomaistahot tarvitsevat palkkakuitin palkkatodistuksena ja se pitää olla helposti tulostettavissa tai tallennettavissa erilaisiin järjestelmiin.

Helsingillä on oma henkilöstökassa, tämä tulee ottaa akuutisti käyttöön tällaisessa katastrofitilanteessa. Työntekijöiden tulee saada palkka ajallaan ja oikein!

Hallituksen puolesta,

Stefan Loman

puheenjohtaja

Helsingin yhteisjärjestö JHL ry


Kirje on luettavissa myös osoitteessa https://jhlhelsinki.fi/avoin-kirje-kaupungin-johdolle/