27.4.2021 pidetyn sääntömääräisen kevätkokouksen kooste

28.4.2021

Kevätkokous oli huolissaan varhaiskasvatuksen henkilöstön jaksamisesta korona-aikana 
Helsingin varhaiskasvatusyhdistys JHL ry kokoontui etäyhteyksin sääntömääräiseen kevätkokoukseen 27.4.klo 18 
alkaen. Puheenjohtaja Tarja Thaci ja sihteeri Jaana Kesänen olivat turvavälein yhdistyksen tiloissa ja muu jäsenistö 
etänä. Kokoukseen osallistui noin 20 yhdistyksen jäsentä. 


Sääntömääräisten asioiden käsittely sujui melkoisen ripeästi. Käsiteltiin toimintakertomus, tilinpäätös ja myönnettiin 
vastuuvapaus hallituksen jäsenille. Todettiin, että koronavuosi on vaikuttanut merkittävästi myös yhdistyksen 
toimintaan. Lisäksi listalla oli JHL:n liiton ja yhdistysten uusien sääntöjen hyväksyminen. Säännöt oli liiton edustajisto 
syksyllä hyväksynyt ja ne ovat astuneet pääosin tämän vuoden alusta voimaan. Muutokset koskivat lähinnä 
sääntömääräisten kokousten järjestämisaikoja sekä yhdistysten tiettyjen dokumenttien palautusaikoja.

 
Sääntömääräisten asioiden jälkeen alkoi vilkas keskustelu. Jäsenistö oli erityisen huolissaan varhaiskasvatuksen 
henkilöstön jaksamisesta. Henkilöstö on työskennellyt etulinjassa koronaepidemian alusta saakka. Varhaiskasvatus on 
lakisääteinen palvelu, joka on pidetty toiminnassa, jotta kaikki muut ammattilaiset pääsevät tekemään omia 
tehtäviään omille työpaikoilleen. Varhaiskasvatusta ei voi tehdä etätyönä, kaikkia tarvitaan paikanpäälle. Helsingin 
varhaiskasvatusyhdistys onkin maaliskuussa lähettänyt kirjelmän kaupunginvaltuustoon kaupungin henkilöstön 
ylimääräisestä rahallisesta palkitsemisesta. 


Keskustelua herätti myös palkitseminen Helsingin kaupungilla. Palkitsemisen toivottiin olevan tasapuolista ja avointa 
sekä kaikki ammattiryhmät huomioivaa. Tiedossa oli, että kertapalkkioita on käytetty tänä vuonna vielä kovin vähän. 
Jäsenet odottivat myös tarkempaa tietoa liikunta –ja kulttuuriseteleistä. 


Osa leikkipuistojen henkilöstöstä on ollut huhtikuun ajan päiväkodeissa töissä. Kokemukset ovat olleet molemmin 
puolin pääosin myönteisiä ja silmiä avaavia, arvostus toisen työtä kohtaan on noussut. Kokous totesi, että 
leikkipuistoissa ja päiväkodeissa tehtävä työ on arvokasta ja tärkeää ja molempia tarvitaan jatkossakin.

 
Lopuksi puheenjohtaja kiitti kokousväkeä hyvistä keskusteluista ja huomioista. Toivottavasti päästään pitämään 
seuraava jäsenkokous läsnäolokokouksena sekä järjestämään peruutettuja tai siirrettyjä tapahtumia kesälomien 
jälkeen. Muutama verkossa tapahtuva ilta on keväällä vielä tulossa. Etelä-Suomen nuoret järjestävät 15.5 nuorille 
suunnatun tapahtuman ja Helsingin varhaiskasvatusyhdistys järjestää yhdessä Jyty-liiton kanssa varhaiskasvatuksen 
opettajien asioista illan 17.5 liittyen tulevaan OVTES -siirtoon.

JaanaKesänen, yhdistyksen sihteeri