Työsuojeluvaltuutetun yhteystiedot

Työsuojeluvaltuutettu

Virpi Hakanen

ma-pe 09 3102 0638 / 040 182 8501

virpi.hakanen@hel.fi